Hälytysosaston tarkoitus on huolehtia sammutus-, pelastus-, ja turvallisuuskoulutustehtävien hoitamisesta palokuntasopimuksessa mainittujen velvotteiden mukaisesti.

Osastoomme kuuluu 22 jäsentä. Jokainen hälytystoimintaan osallistuva on suorittanut peruskoulutuksen, joka takaa toiminnan tehokkuuden ja lisää työturvallisuutta.

Monipuolisesta koulutuksesta vastaa Kymenlaakson pelastuslaitos ja peruskoulutuksen jälkeen voi kouluttautua oman kiinnostuksen mukaisesti.

Ensivaste

Ensivastetoiminnan tarkoituksena on tavoittaa hätäpotilas ensivastetoimintaan koulutetun henkilöstön toimesta mahdollisimman lyhyellä viiveellä.

Ensivastetoiminta on terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin vastuulla ja toteutetaan sairaanhoitopiirin palvelupäätöksen mukaisesti.

Harjoitukset

Hälytysosaston viikkoharjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18 - 20 VPK:n asemalla.

Ensivasteryhmän ylläpitoharjoitukset kerran kuukaudessa.

Sukelluskerho

Hälytysosaston yhteydessä toimii sukelluskerho, joka ei osallistu varsinaiseen hälytystoimintaan.